Návštěva palírny
Přo výrobě sladové whisky se používá zvláštní hantýrka, která jako by vypadla z něčeho na pomezí sexuální brožurky a pravidel zednářského rituálu. Kromě četby různých odborných děl pojednávajících o tomto tématu je vaší jedinou šancí, jak se vzdělat ve whiskovém žargonu, exkurze do palírny. To má jednu velkou výhodu - na konci dostanete zadarmo panáka (na začátku ne, protože spousta lidí by utekla) - a dvě velké nevýhody:
  1. Jestliže je palírna v provozu, neslyšíte, co vám průvodce říká, a ostatní zaměstnanci mají plné ruce práce s přípravou sladu, mletím, výstřelkováním, máčením, destilováním a mícháním, nemluvě o hlídání předku.
  2. Pokud není palírna v provozu, neboť jste ji navštívili v tichém období (od července do září), slyšíte každé slovo, ale mohli jste stejně tak dobře zůstat doma, protože tu není nic k vidění a všichni zaměstnanci mají plné ruce práce s okopáváním okrasných záhonků

Pro návštěvu lze doporučit především palírnu Edradour (obzvláště máte-li málo času). Během dvaceti minut získáte slušný přehled o výrobě sladové whisky. 

V dřívějších dobách prý zaměstnanci palíren fasovali čtvrt litru whisky po příchodu do práce (to aby při práci neupíjeli) a čtvrt litru před odchodem z práce (to aby si neodnášeli whisky domů).

 

 

 

 

 

Zpět na začátek